Betingelser for vinduespuds

Abonnement betingelser for vinduespuds:

  • Generelt

Pudsning udføres som abonnement service – eks. Hver 4 uge / hver 8 uge / hver 12 uge mfl.

Abonnementsaftale er vigtig for ruteplanlægning og derved kørselsbesparelse / miljøhensyn.

Tilmelding og afmelding skal som udgangspunkt ske skriftlig eller via mail.

Ønsker du pause i vinduespolering, er dette muligt max. 2 vinduespudsninger om året.

Ved ønske om flere pauser om året, skal der betales en merpris på + 10 %

  • Tilgængelighed til vinduer

Vinduer skal være let tilgængelige, hvilket vil sige at der skal være 1 meter fri passage rundt ved vinduet. Buske, træer og lign. må ikke dække for vinduer eller hindre adgang hertil. Ved stigearbejde er de samme betingelser gældende. Er det ikke muligt at komme til vinduer, vil det blive betragtet som blokeret og derfor sprunget over.  I tilfælde af is, sne og eventuelle glatte træterrasser og tag, hvor vinduespudseren skønner, at det ikke er forsvarligt af hensyn til egen sikkerhed, forbeholder vi os retten til at springe disse vinduer over. Vi krediterer ikke det pågældende beløb for vinduespudsning med mindre at de ”usikre” vinduer udgør mere end 25% af det samlede antal vinduer. Vinduer inde, lukkede altaner eller lignende, tages kun hvis der er mulig tilgang gennem huset til disse.
Det er ikke tilladt for vinduespudseren at bruge stige eller lignende for tilgang til disse

  • Afrensning

Vi tilbyder afrensning af dine vinduer, når en normal vinduespuds/vask ikke er nok for at opnå totalblanke ruder.  Mørtel, maling, silikone eller limrester m.m. skal afrenses i særskilt aftale. Særskilt pris for dette kan gives.

  • Reklamation

Som en del af vores tilfredshedsgaranti beder vi dig hurtigst muligt kontakte os, hvis vi ikke har levet op til dine forventninger. Dette gøres skriftligt via vores maileva@j-m-r.dk

Senest på 2. dagen for udført vinduespuds/vask

Hvis reklamationen gælder mørtel, maling, silikone eller limrester (se under afrensning )

Er reklamationen uberettiget faktureres forbrugt tid og kørsel